Təhsil

Bir elmi öyrənmək istədikdə sən,
Çalış ki, hər şeyi kamil biləsən.
Kamil bir palançı olsa da insan,
Yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan.

Nizami Gəncəvi

Gəncə ŞİH Başçısı

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 avqust 2018-ci il tarixli Sərəncamı ilə Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsinə təyin edilib.

Ana səhifə » Gəncə Haqqında » Gəncə Haqqında Sənədli Kitablar və Filmlər

Gəncə Haqqında Sənədli Kitablar və Filmlər

Qədim Gəncə şəhərinin sənədli filmləri

Gəncə şəhəri haqqında 1977-ci ildə lentə alınmış sənədli film, şəhərin həmin dövrdəki ictimai-sosial həyatını əks etdirir. 
Qədim Gəncə şəhərinin tarixi simasını, həyat tərzini, təbiətini, mədəniyyətini özündə əks etdirən sənədli film 1981-ci ildə lentə alınmışdır. 

 

Gəncə haqqında sənədli kitablar 

 1. Şükürov S.
  “Gəncə məktəblərinin tarixindən”
  “Maarif” nəşriyyatı-1990, 208 səh
 2. İsayev Ə.
  ”Gəncədən ucalan yol”
  Gəncə. 1992. Səh 32
 3. İsayev Ə.
  “Gəncə üsyanı”. “Azərbaycan Ensiklopediyası”
  Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi. Bakı-1997, 107 səh. Şəkilli
 4. Əhmədov F.
  “Gəncənin tarix yaddaşı”
  Bakı-Şirvannəşr Kitab Nəşriyyatı, 1998, 197 səh
 5. Şükürov S.
  “Gəncənin tarixi abidələrindən”
  Gəncə-1998. 146 səh
 6. “Gəncə-Qarabağ əyalətinin müfəssəl dəftəri”
  “Şuşa” Nəşriyyatı, Bakı-2000, 576 səh
 7. Şükürov S.
  “Gəncə faciəsi”
  Gəncə “Əsgəroğlu” 2001, 239 səh
 8. İsayev Ə.
  “Gəncə və Gəncəlilər”
  “Qapp-Poliqraf”, Bakı-2002, 464 səh
 9. Tanrıverdiyev V.
  “Gəncə söhbətləri”
  “Günəş” nəşriyyatı. Bakı-2003. 224 səh
 10. Bayramov X.
  Sadatlı Z “Onu Gəncə böyütmüşdü”
  Bakı, “Nurlan”, 2004.-468 səh.
 11.  Cəfərov M.
  “Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı  Akademiyası 75 ildə”
  “Adiloğlu” nəşriyyatı Bakı-2004”,  209 səh
 12.  “Gəncənin maddi-mədəniyyət abidələri”
  Bakı-“Nurlan”-2004 .-112 səh
 13. “Gəncə şəhərinin tarixi”
  Bakı-“Nurlan”-2004 , 254 səh
 14. İsayev Ə.
  “Gəncə şəhidləri”
  Respublika Xatirə Kitabı Redaksiyası. Bakı-2005, 240 səh
 15. “Akademiyanın elmi əsasları”
  Gəncə-2006
 16. İsayev Ə.
  “Gəncə və Gəncəlilər”.
  Bakı-2008,  596 səh
 17. “Gəncə Folkloru Antalogiyası”
  II kitab “Əsgəroğlu”-2008. 306 səh
 18. Əzizov E.
  “Difai”: XX əsrin əvvəllərində erməni-azərbaycanlı münaqişəsinin ilkin tarixi şərtləri və səbəbləri
  Bakı-2009. 360 səh
 19. Şükürov S.
  “Ol Cavad Xan gör necə ad eylədi”
  Gəncə-2009.  365-səh
 20. Bayramov X.
  “Gəncə üsyanı”-1920. Sənədlər və materiallar
  Bakı, “Ləman  Nəşriyyat-Poliqrafiya” MMC, 2010,  290 səh.

 Musiqi bölməsi

 1. İsmayılzadə Rauf
  “Üzeyir Hacıbəyov Gəncədə”
  Gəncə-2005
 2. İsmayılzadə Rauf
  “Gəncə istedadları”
  Gəncə-2006
 3. İsmayılzadə Rauf
  “Gəncənin musiqi yaddaşı”
  Gəncə-2007
 4. “Gəncənin musiqi salnaməsi”
  Gəncə-2007