Gəncə ŞİH Başçısı

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 avqust 2018-ci il tarixli Sərəncamı ilə Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsinə təyin edilib.

Gəncə Haqqında

Yaşı 4000 ildən çox olan gözəl diyar Gəncə şəhərinin tarixi kimi coğrafi mövqeyi, iqtisadiyyatı, mədəniyyəti və sosial-ictimai həyatı da zəngindir. Azərbaycanın 2-ci ən böyük şəhəridir. 

Ana səhifə » Gəncə Haqqında » Gəncə Haqqında Sənədli Kitablar və Filmlər

Gəncə Haqqında Sənədli Kitablar və Filmlər

Qədim Gəncə şəhərinin sənədli filmləri

Gəncə şəhəri haqqında 1977-ci ildə lentə alınmış sənədli film, şəhərin həmin dövrdəki ictimai-sosial həyatını əks etdirir. 
Qədim Gəncə şəhərinin tarixi simasını, həyat tərzini, təbiətini, mədəniyyətini özündə əks etdirən sənədli film 1981-ci ildə lentə alınmışdır. 

 

Gəncə haqqında sənədli kitablar 

 1. Şükürov S.
  “Gəncə məktəblərinin tarixindən”
  “Maarif” nəşriyyatı-1990, 208 səh
 2. İsayev Ə.
  ”Gəncədən ucalan yol”
  Gəncə. 1992. Səh 32
 3. İsayev Ə.
  “Gəncə üsyanı”. “Azərbaycan Ensiklopediyası”
  Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi. Bakı-1997, 107 səh. Şəkilli
 4. Əhmədov F.
  “Gəncənin tarix yaddaşı”
  Bakı-Şirvannəşr Kitab Nəşriyyatı, 1998, 197 səh
 5. Şükürov S.
  “Gəncənin tarixi abidələrindən”
  Gəncə-1998. 146 səh
 6. “Gəncə-Qarabağ əyalətinin müfəssəl dəftəri”
  “Şuşa” Nəşriyyatı, Bakı-2000, 576 səh
 7. Şükürov S.
  “Gəncə faciəsi”
  Gəncə “Əsgəroğlu” 2001, 239 səh
 8. İsayev Ə.
  “Gəncə və Gəncəlilər”
  “Qapp-Poliqraf”, Bakı-2002, 464 səh
 9. Tanrıverdiyev V.
  “Gəncə söhbətləri”
  “Günəş” nəşriyyatı. Bakı-2003. 224 səh
 10. Bayramov X.
  Sadatlı Z “Onu Gəncə böyütmüşdü”
  Bakı, “Nurlan”, 2004.-468 səh.
 11.  Cəfərov M.
  “Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı  Akademiyası 75 ildə”
  “Adiloğlu” nəşriyyatı Bakı-2004”,  209 səh
 12.  “Gəncənin maddi-mədəniyyət abidələri”
  Bakı-“Nurlan”-2004 .-112 səh
 13. “Gəncə şəhərinin tarixi”
  Bakı-“Nurlan”-2004 , 254 səh
 14. İsayev Ə.
  “Gəncə şəhidləri”
  Respublika Xatirə Kitabı Redaksiyası. Bakı-2005, 240 səh
 15. “Akademiyanın elmi əsasları”
  Gəncə-2006
 16. İsayev Ə.
  “Gəncə və Gəncəlilər”.
  Bakı-2008,  596 səh
 17. “Gəncə Folkloru Antalogiyası”
  II kitab “Əsgəroğlu”-2008. 306 səh
 18. Əzizov E.
  “Difai”: XX əsrin əvvəllərində erməni-azərbaycanlı münaqişəsinin ilkin tarixi şərtləri və səbəbləri
  Bakı-2009. 360 səh
 19. Şükürov S.
  “Ol Cavad Xan gör necə ad eylədi”
  Gəncə-2009.  365-səh
 20. Bayramov X.
  “Gəncə üsyanı”-1920. Sənədlər və materiallar
  Bakı, “Ləman  Nəşriyyat-Poliqrafiya” MMC, 2010,  290 səh.

 Musiqi bölməsi

 1. İsmayılzadə Rauf
  “Üzeyir Hacıbəyov Gəncədə”
  Gəncə-2005
 2. İsmayılzadə Rauf
  “Gəncə istedadları”
  Gəncə-2006
 3. İsmayılzadə Rauf
  “Gəncənin musiqi yaddaşı”
  Gəncə-2007
 4. “Gəncənin musiqi salnaməsi”
  Gəncə-2007