Ganja European Youth Capital

Gəncə şəhəri Avropa ölkələri arasında keçirilən "Avropanın Gənclər Paytaxtı 2016" müsabiqəsinin qalibidir.

Mədəniyyət

Gəncə zəngin mədəniyyət ocağı, Nizami və Məhsəti Gəncəvi kimi incilərin torpağıdır.

Yeni Layihələr

Mədəniyyət Mərkəzi4

Gəncə zamanın tələbinə uyğun müasir üslublu yeni layihələri ilə inkişaf etməkdədir.