Səhiyyə Ocaqları

"Səhiyyə bizim üçün əziz, qiymətli bir sahədir və onun inkişafı üçün lazımi tədbirlər görüləcəkdir".

Heydər Əliyev 

Biznes

Gəncədə biznes fəaliyyəti indi daha əlverişli və gəlir gətirəndir.