6 nömrəli Klub

Ünvan: Gəncə şəhəri, Mehrablı, 50
Telefon: +994.22.253.59.94
Rəhbərin adı: Əmirova Kifayət

Müvəqqəti təmirlə əlaqədar 4 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbində yerləşir.