Daş qoç fiquru (33 ədəd)

Ünvan: Atatürk pros. 244Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi
Tarixi: XVII əsr