Nigar Rəfibəylinin heykəli

Ünvan: Atatürk pros. “Xan Bağı”
Tarixi: 1998-ci il