Biznes

Gəncədə biznes fəaliyyəti indi daha əlverişli və gəlir gətirəndir.

Mədəniyyət

Gəncə zəngin mədəniyyət ocağı, Nizami və Məhsəti Gəncəvi kimi incilərin torpağıdır.

Üçdaş dəyirmanı

Ünvan: İ.Qayıbov küçəsi
Tarixi: 1880-ci il