Səhiyyə Ocaqları

"Səhiyyə bizim üçün əziz, qiymətli bir sahədir və onun inkişafı üçün lazımi tədbirlər görüləcəkdir".

Heydər Əliyev 

Yaşayış evi (Gümbəzli ev)

Ünvan: Şəddadilər küçəsi, 24 A
Tarixi: XVII əsr