Rus-Provoslav kilsəsi

Ünvan: H.Ə.Hüseynzadə küç.
Tarixi: 1887-ci il